Balsmosens Venner © 2016

Balsmosens Venner: Hvem er vi??

Vi er en gruppe familier der nyder og bruger Balsmosens rekreative område.

Vi er en gruppe familier der er meget interesserede i at få ”mosens” udseende forbedret.

Vi er en gruppe familier der gerne vil være med til at rydde op, hvor Kommunens arbejde slutter.

Derfor har vi startet foreningen Balsmosens Venner.

Foreningen Balsmosens Venners formål er:

I samarbejde med Egedals Kommune, under hensyntagen til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven §3, at deltage i vedligeholdelsen og forskønnelsen af Balsmosen.

Hvad kan du gøre ??

Bliv medlem ved at indbetale kr. 100,-/år for familiemedlemsskab på

Konto: 2279-6893734005 - Husk at anføre adresse.

Send venligst mailadresse til balsmosens-venner@live.dk 

 

Hjælpe på arbejdsdage hvis muligt. Det er IKKE et krav!!!

Hvis vi løfter i flok – når vi langt !!! Jo flere medlemmer, jo stærkere er vi...!!!

Vedtægter kan rekvireres på

Balsmosens-Venner@live.dk

Balsmosens Venner

Jordbærvangen 59

2765 Smørum

mailto:Balsmosens-Venner@live.dk